Visninger:
Sværhedsgrad: Let
Installationstid: 20 minutter
Komponenter: 1 stk. 120 mm blæser og 4 stk. M4x60 skruer


 For at opnå bedre lufttilførsel i din Aduro Hybrid kan du installere en Aduro Air Booster, der er en supplerende blæser til ovnen. Følg venligst denne vejledning for at installere Aduro Air Booster.

VIGTIGT! TAG OVNENS STRØMSTIK UD, FØR DU UDFØRER NOGEN FORM FOR INSTALLATION ELLER VEDLIGEHOLDELSE.

1. Fjern ovnens bagplade ved at skrue de 2 skruer af på hver side af bagpladen:2. Skru de 4 skruer på luftkanalen af for at tilgå blæseren:
3. Placer Air Boosteren bag ovnens nuværende blæser og sørg for, at luftstrømsindikatorpilene peger i samme retning og ind mod ovnen:4. Monter de to blæsere og luftkanalen med de medfølgende M4x60 skruer:

5. Tilslut Air Boosteren de to ledige stik i den hvide elektriske stikkontakt for blæserne, en i hvert stik mærket med N og L:


6. For at sikre, at kablerne sidder korrekt, kan du forsigtigt trække i kablerne. 

7. Monter bagpladen igen. Du har nu installeret Air Boosteren.