Visninger:
Når du har downloadet Aduro Pilleovn appen og tilsluttet din ovn til netværket i henhold til vejledningen “Installation af Wi-Fi-modul og appforbindelse (Aduro P1 & P4)”, kan du bruge appen til at styre din ovn.
Din ovn vises på hovedskærmen i appen som vist på skærmbillede 1 nedenfor.

For at tænde ovnen tryk  (indstillinger) og herefter  (start).

  
Skærmbillede 1

Herunder kan du se hvad de forskellige punkter på appens forside betyder.
1.    Aktuelle rumtemperatur
2.    Aktuelle røggastemperatur
3.    Kalender (Deaktiveret eller Aktiveret)
4.    Ønsket rumtemperatur eller varmeniveau afhængigt af hvilken funktion man ønsker skal være aktiv (afhængigt af den valgte indstilling – se også skærmbillede 2 og 3)

    
Skærmbillede 2                               Skærmbillede 3                                            Skærmbillede 4

På skærmbillede 2 vælges den ønskede rumtemperatur. Derfor vises denne temperatur på hovedskærmen (som vist på skærmbillede 1). Du kan ændre den ønskede rumtemperatur ved at trykke på - / +. Hvis du vælger varmeniveauet (som vist på skærmbillede 3), vises det ønskede varmeniveau på hovedskærmen i stedet for den ønskede rumtemperatur. Du kan justere varmeniveauet fra 1-5.

På skærmbillede 4 vælges kalenderfunktionen. Du kan aktivere / deaktivere kalenderfunktionen. Når du aktiverer kalenderfunktionen i din Aduro pilleovn app, fungerer ovnen i henhold til de forudinstallerede programmer (daglige / ugentlige / weekendprogrammer).
Vigtig! Hvis du ønsker, at ovnen skal fungere i henhold til et af disse programmer, skal du sørge for, at det respektive program er forudinstalleret og aktiveret. Dette kan gøres på ovnens display. Se 7.2 timerindstillinger i manualen til Aduro P1-serien og Aduro P4.

Kalenderfunktionen i appen styrer den overordnede timer, ikke de specifikke timerfunktioner (dagligt / ugentligt / weekend). Når du aktiverer kalenderfunktionen i din app, starter ovnen i henhold til de forudinstallerede programmer. Den fungerer i henhold til det ønskede varmeniveau og stuetemperatur valgt i appen. Når den ønskede stuetemperatur er nået, skifter ovnen automatisk til et lavere varmeniveau for at opretholde den ønskede stuetemperatur ved et reduceret pilleforbrug.

Du kan se din konto, ændre sprog og logge ud ved at klikke på de tre linjer i øverste venstre hjørne på hovedskærmen (se skærmbillede 5).

  
Skærmbillede 5                                            Skærmbillede 6

1.    Hjem/startskærm. Oplysninger om ovnens drift (Se skærmbillede 1).
2.    Konto. Her kan du se din konto og slette den hvis du ønsker dette.
3.    Sprog. Vælg dit fortrukne sprog.
4.    App version. Sørg for altid at acceptere den seneste opdatering.