Visninger:
En røggaseksplosion opstår, når ophobede gasser i en brændeovns brændkammer, røgrør eller skorsten pludselig antændes og forårsager en eksplosion. Den pludselige frigivelse af energi i en eksplosion kan resultere i brand og strukturelle skader på brændeovnen, skorstenen og de omkringliggende områder. Derudover kan udledningen af varme gasser og sod/slagger forårsage alvorlige forbrændinger eller skader på personer i nærheden.

Røggaseksplosioner sker typisk på grund af en kombination af forskellige faktorer:

 • Dårlig ventilation: Utilstrækkeligt træk eller blokeringer i skorstenen kan få gasser som kulilte til at samle sig og antænde.
 • Ophobning af kreosot: Ophobning af kreosot, et meget brandfarligt stof, på væggene i røgrøret eller skorstenen. 
 • Ophobning af aske: Ophobning af aske i brændeovnen kan føre til dårlig optænding og forårsage dannelse af gasser, når brændstoffet ikke kan antændes.
 • Høje temperaturer: For høje temperaturer i brændeovnen eller røgrøret på grund af overfyldning eller brug af forkert brændsel.
 • Fejlbehæftet installation: Forkert installation af brændeovnen eller skorstenen, hvilket fører til gaslækager eller ineffektiv udluftning.
 • Manglende optænding: Hvis det brændbare materiale i brændeovnen ikke antændes, men i stedet ulmer i nogen tid efter optændingsforsøget, kan en pludselig gnist få de tilstedeværende gasser til at eksplodere.

Forebyggelse af røggaseksplosioner

For at minimere risikoen for en røggaseksplosion skal du overveje følgende forebyggende foranstaltninger:

 • Før afbrænding: Rengør ovnen, før du forsøger at tænde den. Sørg for, at forbrændingskammeret er fri for aske og brændselsrester. Sørg også for, at hullet til eltænderen er rent i pille- og hybridovne. 
 • Regelmæssig vedligeholdelse: Få en professionel skorstensfejer til at inspicere og rense din brændeovn og skorsten en gang om året for at fjerne kreosotaflejringer. Sørg for at få et årligt servicebesøg af en Aduro-tekniker, hvis du har en pille- eller hybridovn. 
 • Regelmæssig rengøring: Sørg for selv at rengøre brændeovnen regelmæssigt og fjerne aske og pillerester.
 • Korrekt ventilation og træk: Sørg for korrekt træk ved at følge retningslinjerne for udluftning samt bruge en passende skorsten. Hvis du har mistanke om, at trækket i skorstenen ikke er tilstrækkeligt, skal du tale med din skorstensfejer og overveje at anskaffe dig en Aduro DraftOptimizer.
 • Korrekt installation: Sørg for at din brændeovn er installeret i henhold til de lokale bygningsreglementer og producentens anvisninger. Installationen skal altid godkendes af en professionel. 
 • Kvalitetsbrændsel: Brug tørt, lagret træ eller passende brændsel, der anbefales til din brændeovn, for at minimere ophobning af kreosot. Det anbefales generelt at bruge brændsel af høj kvalitet, da det brænder bedre og dermed minimerer enhver risiko. 

Hvad gør man, hvis man forventer en røggaseksplosion?

Hvis du bemærker tegn på et potentielt problem, såsom usædvanlige lugte, røgudvikling eller problemer med at holde ilden i gang, skal du handle!

Stop brug: Stop straks med at bruge brændeovnen.
Ventilation: Åbn døre og vinduer for at ventilere.
Kontakt en fagmand: Kontakt en kvalificeret tekniker eller skorstensfejer for at inspicere og løse problemet.