Visninger:
Hybridovnen har et betjeningspanel, du kan benytte til at betjene ovnen manuelt. Der findes to typer betjeningspaneler, og hvilket din ovn har, afhænger af, hvornår ovnen er produceret.

Lille betjeningspanel:Knapperne og LED-lysene har følgende funktioner:
 • ON/OFF-knap: Tryk på knappen for at tænde og slukke. Hold knappen nede for at nulstille alarm.
 • Snegleknappen: Tryk på knappen for at skifte varmeniveau, når ovnen er i drift. Hold knappen nede for manuelt at fremføre piller, når ovnen ikke er i drift.
 • LED lyser ved ON: Ovnen er i drift
 • LED lyser ved OFF: Ovnen er i standby
 • LED lyser ved STOP: Lågen er åben / ovnen er i alarm

Stort betjeningspanel:Knapperne og LED-lysene har følgende funktioner:
 • Wi-fi-symbolet lyser blåt: Wi-fi er forbundet til router.
 • III lyser grøn: Ovnen kører på varmeniveau 3. 
 • II lyser grøn: Ovnen kører på varmeniveau 2.
 • I lyser grøn: Ovnen kører på varmeniveau 1.
 • OFF lyser gult: Ovnen er slukket (standby). 
 • ALARM lyser rødt: Ovnen har en alarm (alarmen vises i hybridappen), eller lågen er åben. 
 • ON/OFF-knap: Tryk på knappen for at tænde og slukke. Hold knappen nede for at nulstille alarm (alarmen vises i hybridappen).
 • Snegleknappen: Tryk på knappen for at skifte varmeniveau, når ovnen er i drift. Hold knappen nede for manuelt at fremføre piller, når ovnen ikke er i drift.
 • Serviceknap: Med denne knap kan du nulstille wi-fi-indstillingerne. Tryk langsomt på Knappen 3 gange (1 sekund mellem hvert tryk). Alle LED-lys vil nu lyse. Når LED-lysene slukker igen, er wi-fi-indstillinger nulstillet. 
Indstillinger, som ændres på betjeningspanelet, vil også blive justeret til i Aduro Hybrid appen.