Visninger:
Sværhedsgrad: Let
Tidsforbrug: 15 minutter
Værktøj: TORX 15 skruetrækker, 2 mm ligekærvet skruetrækker
Komponenter: Temperaturmåler

Obs.: Alle ændringer og justeringer må kun udføres, når ovnen er kold og afkoblet fra strømforsyningen.

Sådan skifter du rumtemperatursensoren

Rumtemperatursensoren er placeret nederst bag på hybridovnen. For at få adgang til den, skal bagpladen fjernes. Dette gøres ved at skrue de 4 skruer af, som holder pladen på plads:
          

For at fjerne sensoren fra plastikholderen, skal du trykke/trække i metalbeklædningen.


Den gamle sensor skal udskiftes med den nye sensor på ovnens styringsprint. Styringsprintet er placeret nederst til højre i ovnen. Træk i stikket – ikke i kablet. Udskift de gamle kabler med kablerne fra den nye sensor, og sæt så stikket tilbage i styringsprintet:
        

Sensorens metal-ende kan nu sættes på plads i plastikholderen:


Nu er rumtemperatursensoren udskiftet. Sæt bagpladen på plads igen med de fire skruer, og så er du færdig.