Visninger:

Der kan være flere årsager til problemer med pakningerne ved glasset, såsom almindelig slitage, manglende efterspænding af glasbeslagene eller brug af rengøringsprodukter. Rengøringsprodukter indeholder alkohol og kemikalier i betydelige mængder og kan dermed angribe limen på pakningerne. Dette gør, at deres levetid forkortes. Vi anbefaler derfor, at du rengør glasset på ovnen med vores Aduro Easy Clean svampe. Det er desuden vigtigt at efterspænde glasbeslagene efter kort tids brug, da pakningerne ellers kan løsne sig.

Med tiden bliver pakningerne hårde, slidte og løse, hvilket kan resultere i, at de falder af. Derfor bør du jævnligt efterse og udskifte dem, hvis de er utætte. Dette er del af den almindelige vedligeholdelse af ovnen. Det er vigtigt, at pakningerne sidder tæt til ovnens overflade. Er dette ikke tilfældet, vil overskydende luft trænge ind i brændkammeret og forringe ovnens energieffektivitet. Pakningssættene kan købes hos vores forhandlere eller via vores webshop.

HUSK: at rengøre glas og låge for snavs og sod inden nye pakninger monteres. Hvis pakningerne ofte løsner sig, kan de limes fast med keramisk lim.

OBS: Al rengøring og vedligeholdelse skal udføres på en kold ovn.

Hvis pakningerne er gået løs, men ellers ser fine ud, anbefaler vi, at du løsner beslaget, skubber pakningerne ind på plads og spænder beslaget igen. Brug evt. rustløsende olie, hvis beslagene er svære at løsne. Sker det ofte, at pakningerne løsner sig, kan de limes fast med keramisk lim. 

Har du problemer med pakningerne ved døren? Læs denne artikel.