Visninger:

Optændingen er meget afgørende for en hurtig og effektiv start på forbrændingen. Følg nedenstående vejledning for korrekt optænding:

Du har brug for:

  • Store stykker brænde
  • Småpinde
  • To til tre optændingsprodukter som for eksempel Aduro Easy Firelighters
  • Lighter eller tændstikker

Sådan gør du:

  • Placer de store stykker brænde nederst og nogle småpinde øverst. Varier retningen af brændet og følg mængdeangivelserne angivet i manualen.
  • Placer småpinde og optændingsmateriale øverst, så de berører så meget brænde som muligt.
  • Tænd optændingsmaterialet og følg vejledningen for optændingen som beskrevet i manualen. Det kan være en fordel at lade lågen stå åben op til 15 min. efter optænding.

OBS: Når du tænder op, er det vigtigt at få hurtigt gang i bålet. Hvis ilden ikke får hurtigt fat, og brændet kun ulmer, kan det give kraftig røgudvikling og i værste fald forårsage en eksplosionsagtig antændelse af røggasserne, hvilket kan beskadige brændeovnen. Det er ligeledes vigtigt ikke at anvende letantændelige væsker, idet de kan beskadige brændeovnen. Det er desuden forbudt at afbrænde lakeret træ, imprægneret træ, spånplader, papir og andet affald. Afbrænding af disse materialer skader både miljøet, brændeovnen og dit helbred. 

Herunder kan du se en film, der viser, hvordan du tænder korrekt op.