Visninger:

Nye moderne brændeovne afkøler røgen mere end gamle brændeovne for at opnå en bedre udnyttelse af træet. Varmen sendes i større grad ud i rummet i stedet for at komme op gennem skorstenen. Dette stiller imidlertid større krav til trækket i skorstenen, da røgtemperaturen i skorstenen er lavere. I praksis oplever nogle, at dette giver problemer, da skorstenen ikke er god nok til at ”trække” en moderne brændeovn. Det er specielt udpræget ved brændeovne med meget glas og højt placeret brændkammer, da røgen i disse ovne køles ned på meget lidt plads via konvektionssystemet i ovnen.

Hvis brændeovnen ikke er monteret korrekt, eller hvis den betjenes forkert, kan der dannes sod på glasset og på indersiden af ovnen. Der dannes sod, hvis der ikke kan tilføres primær-, sekundær- og tertiærluft, hvis der fyres med fugtigt træ, hvis skorstenstrækket er for dårligt, eller hvis der tændes forkert op.

Sådan fjerner du sod på glasset

Bemærk: røglederpladen i metal skal altid sidde på krogene (det sker, at de falder af under transporten) for at opnå optimal forbrænding og forhindre sod på glasset.

For at tilbyde en løsning til de kunder, som har problemer med lavt skorstenstræk, har vi udviklet:

  1. Et specielt kit til Aduro 9 serien, som vi kalder Aduro 9 Flow. Med dette kit kan man simpelt justere ovnen til at give en højere røgtemperatur, hvilket vil give forbedret skorstenstræk.
  2. Aduro Draftoptimizer. En røgsuger der sikrer et konstant, jævnt træk og reducerer røg- og lugtgener.