Visninger:

Kondens skyldes ofte kold luft i skorstenen. Den kolde luft giver fugt, og der dannes vand, der kan skade brændeovnens lak eller skorstenen.
Der er også risiko for, at regnvand kommer ned gennem skorstenen.

Kondens undgås ved at gennemgå installationen og bruge:

  • Specielle skorstenshætter.
  • Isolerede rør, tæt samlingerne.
  • Sørg for et konstant naturligt træk.

Kondens i skorstenen kan medføre rust og afskalning af maling inde i ovnen, omkring røgstudsen og på skorstenen. Der kan også forekomme skader på vermiculiten (isoleringsstenene).