Visninger:
Når ovnen ikke er i brug i en længere periode, er det vigtigt at tage et par forholdsregler for at beskytte ovnen mod fugt:
 • Luk for luftspjældene:
  • Sørg for at lukke alle spjæld for at undgå at fugtig luft trænger ind i ovnen. De fleste ovne har 1 eller 3 spjæld afhængig af model. Disse lukkes helt.
 • Rengør ovnen:
  • Du bør rengøre brændeovnsglasset (både indvendigt og udvendigt), askeskuffen, brændkammeret, luftspjæld samt tjekke pakninger.  
 • Luk røgrørsspjæld:
  • Hvis røgrør eller skorsten er udstyret med et spjæld, lukkes dette.
 • Frakobl evt. ekstern lufttilførsel:
  • Hvis din ovn er udstyret med ekstern lufttilførsel, frakobles dette:
   • Hvis forbindingsrøret er udstyret med et spjæld, lukkes dette.
   • Alternativt frakobles røret fra lufttilførslen og det føres væk fra ovnen.
 • Luk ventilation:
  • Hvis ovnen er tæt på en ventilationsåbning, kan den fugtige luft danne kondens og rust bag på ovnen. Hvis ovnen ikke er i brug i en længere periode, anbefales det derfor at lukke for ventilationen:
   • Hvis ventilationsåbningen kan reguleres, lukkes denne.
   • Alternativt sættes noget for åbningen for at forhindre luftstrømmen.
Generelt er det vigtigt at beskytte ovnen mod alle former for fugt, den kan komme i kontakt med, mens den ikke er i brug. Sørg for at tage de nødvendige forholdsregler for at forlænge din ovns levetid.