Visninger:
Hvis glasset bliver hvidt, er det et tegn på, at glasset ikke bliver rengjort løbende og/eller at man afbrænder:
  • Reklamer, mælkekartoner m.v.
  • Trykimprægneret træ, spånplader m.v.
  • Ikke godkendt brændsel, såsom energikoks, kul m.v. 
Dette bevirker, at der ved meget høje temperaturer frigives kemikalier, som desværre sætter sig på glasset som en hvid hinde, der ikke kan fjernes.